Garantie

Bij Splitfire Houtkloofmachines staat de kwaliteit van onze producten voorop. Hieronder vindt u de belangrijkste punten met betrekking tot garantie op onze producten:

  1. Duur van de garantie: We bieden een garantieperiode van zes maanden na levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Afwijkende garantievoorwaarden: Indien er specifieke garantievoorwaarden zijn afgesproken, blijft dit garantieartikel van toepassing, tenzij in strijd met deze specifieke voorwaarden.
  3. Uitsluitingen: Er wordt geen garantie verstrekt op producten die op het moment van levering niet nieuw waren.
  4. Gebreken: Als een product niet naar behoren functioneert, zullen we het product naar eigen inzicht ofwel repareren ofwel een gedeelte van het aankoopbedrag crediteren.
  5. Reparatie: Wanneer we kiezen voor reparatie, bepalen we zelf hoe en wanneer dit gebeurt. Hierbij dient u ons wel de mogelijkheid te geven om de reparatie uit te voeren.
  6. Verantwoordelijkheid opdrachtgever: Materialen of onderdelen die gerepareerd of vervangen moeten worden, dienen naar ons te worden verzonden. Kosten voor transport, demontage en montage, en eventuele reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  7. Uitsluiting van garantie: De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of als er wijzigingen zijn aangebracht door derden. Ook geldt de garantie niet voor zaken waar al fabrieksgarantie op zit of voor zaken die door de opdrachtgever zijn aangeleverd en gebreken vertonen.
  8. Voorwaarde voor garantie: We voeren de garantie pas uit als aan alle verplichtingen jegens ons is voldaan.


Heeft u vragen of wilt u een beroep doen op de garantie? Neem dan contact op met onze klantenservice.